Felhasználási feltételek

Kérjük, figyelmesen olvassa el az alább bemutatott webhely használati feltételeit. Az Ön által a webhely hozzáférésére / látogatására a használati feltételek vonatkoznak, ez azt jelenti, hogy kifejezetten elfogadja őket, és a felek közötti teljes megállapodást (szerződést) képviseli. Minden, a www.incarca.ro weboldalon keresztül megrendelésre a CASIER TOTAL S.R.L.-nek a mobiltelefon-hitel-feltöltés terjesztésére vonatkozó hivatalos jogi szerződés vonatkozik. ő birtokolja. Bármely típusú megrendelés végrehajtása a felhasználó hallgatólagos és explicit beleegyezését vonja maga után a forgalmazási szerződés feltételeivel és elektronikus aláírással hitelesíti (a 455/2001 törvény rendelkezéseinek megfelelően). Más országok vásárlói és / vagy más országokba történő szállítás is elfogadásra kerül. A mobiltelefon hitelkamatlába tartalmazza a T.V.A. és ingyenes szállítás e-mailben! Nincs felár ÓVATOS! Az elektronikus kereskedelemről szóló törvény (a 365/2002. Sz. Törvény a 121/2006. Számú törvény módosításaival) értelmében - "7. cikk Az elektronikus úton megkötött szerződések érvényessége, joghatásai és bizonyítékai (1) Az elektronikus úton kötött szerződések az összes az a következmény, hogy a törvény elismeri a szerződéseket, ha teljesülnek a törvény által megkövetelt feltételek azok érvényességéhez (2) Az elektronikus úton megkötött szerződések érvényességéhez nincs szükség a felek előzetes hozzájárulására az elektronikus eszközök használatához. a szerződésekre a bizonyítás terén a közjog rendelkezései, valamint az elektronikus aláírásra vonatkozó 455/2001 / EK törvény rendelkezései vonatkoznak. " A GEO 16. sz. A szakemberekkel kötött szerződésekben szereplő fogyasztói jogokról, valamint egyes normatív aktusok módosítására és kiegészítésére vonatkozóan a telefonos újratöltési jóváírásokat NEM lehet visszaadni, és a termékre vonatkozó garanciára és szolgáltatásra vonatkozó különös rendelkezéseket / szolgáltatás nem szükséges "16. cikk - Az elállási jog alóli kivételek - Mentességet élveznek a 9-15. cikkben előírt elállási jog alól a távollevők és a kereskedelmi területeken kívüli szerződések tekintetében: ..... c) a fogyasztó által megadott előírások szerint elkészített vagy egyértelműen személyre szabott termékek szállítása. ”A felhasználók által biztosított információkat a CASIER TOTAL SRL elektronikus formában tárolja, és nem adják át közvetlenül a harmadik személyek számára. részt vesznek az egyedi szolgáltatások nyújtásában. www.incarca.ro webhely: technikai eszközök, amelyeket a szolgáltató bocsát rendelkezésre a cou rendeltetési helyére. Az adatbevitel során bekövetkezett hibák azonosításához és kijavításához az office@incarca.ro e-mail cím szükséges. A szerződés megkötésének nyelve csak a román. A bemutatott feltételek érvényesek és vonatkoznak minden olyan weboldalra, amelyre a CASIER TOTAL S.R.L. szerző / tulajdonos / adminisztrátor kapacitással rendelkezik. A szerződésekre a hatályos jogszabályok vonatkoznak, a későbbi jövőbeli módosításokkal együtt. A felhasználási feltételeket a román törvények szabályozzák. Vita esetén először a panasz nyilvántartásba vételétől számított 30 munkanapon belül békés rendezésre kerül sor. Ha a fent meghatározott határidőn belül nem sikerül megállapodásra jutni, akkor az illetékes bíróságot mérlegelni kell.

Szerzői jog. A CASIER TOTAL SRL a szerzők által a román és a nemzetközi jogszabályok szerint elismert összes jogból részesül. A tartalmat egészben és / vagy részben nem lehet sokszorosítani, lemásolni, lemásolni, újra eladni, meglátogatni vagy felhasználni kereskedelmi célból. célokat a Megállapodás írásbeli hozzájárulása nélkül kijelentjük, hogy az incarca.ro webhelyen található tartalom eredeti vagy forrásokat (termékképek, specifikációk, videó, szöveg stb.) használ a forrás elfogadásával (pl .: gyártó) , beszállító stb.), a szerzői jogi törvény megsértése nélkül. A szerzői jogok megsértésének eseteiről írásban kell értesíteni az office@incarca.ro e-mail címre

A felhasználás feltételei. Garanciák. A felhasználó saját felelősségére használja a weboldalt; a CASIER TOTAL SRL nem vállal felelősséget semmilyen közvetlen vagy közvetett károkért, amelyeket a webhely használata vagy elérése / látogatása vagy a weboldal használata okozott. A webhelyen található információk a CASIER TOTAL SRL nem felelős a hibákért vagy mulasztásokért, amelyek a weboldalon található anyagok megfogalmazásakor vagy bemutatásakor előfordulhatnak. Az adatok jogosulatlan módosítása, marketing célú másolása, hozzáférés blokkolása stb. törvény szerint büntették.Az online bankkártyával fizetett megrendelésekre a termékeket csak az online fizetés-feldolgozó megerősítése után veszik át, az incarca.ro online áruház bankszámlájának megterhelésével összefüggésben. saját felelőssége, hogy az eladott sonka ne legyen hamis. A társaságunkon belül elégedetlen ügyfelek számára belső megbékélésre kinevezett személy DAN CICEU úr, akivel kapcsolatba lehet lépni a következő e-mail címen: fice@incarca.ro

Hírlevél. A www.incarca.ro weboldalon tett minden kérelem automatikusan tartalmazza az Ön e-mail címét a vállalati hírlevél és a Scala csoportba tartozó vállalatok adatbázisában. A "leiratkozás" esetén ezt csak írásban kell közölnie az office@incarca.ro cég e-mail címével. Nem küldünk kéretlen kereskedelmi üzeneteket (spam). '

A személyes adatok biztonsága. A módosított és kiegészített 677/2001 sz. Törvény a személyes adatok feldolgozására és ezen adatok szabad mozgására vonatkozó védelméről, valamint az adatkezelésről szóló 506/2004. a személyes adatok védelme és a magánélet védelme az elektronikus hírközlési ágazatban, a személyes adatok biztonságos és kizárólag meghatározott célokra történő kezelésére kötelezzük az Ön által megadott személyes adatokat. A megrendelőlapon szereplő információk felhasználásra kerülnek az Ön számára. megrendelések visszaigazolása, promóciókkal kapcsolatos információk stb. Vállaljuk, hogy nem teszünk nyilvánosságra és nem adjuk el az ügyfeleink személyes adatait tartalmazó információkat tartalmazó adatbázisokat. A 677/2001 sz. törvény szerint Ön a az adatokba való beavatkozás, az egyéni döntés alávetésének joga és az igazságszolgáltatáshoz való jog. Ugyanakkor joga van ellenállni a személyes adatok megadja, és kérje az adatok törlését. E jogok gyakorlása érdekében írásbeli, keltezett és aláírt kérést küldhet az incarca.ro webhelyre

Adatvédelmi irányelvek. Szigorúan tiszteletben tartjuk az ügyfelek adatainak bizalmas jellegét, és vállaljuk, hogy kizárólag arra a célra használjuk fel őket, amelyre bevezettük, és az üzlettel kapcsolatos üzleti információkra. Nem ösztönözzük a SPAM-ot, nem adunk e-mailt címeket harmadik feleknek., nem forgalmazunk, nem kínálunk, nem cserélünk ezen az oldalon keresztül kapott e-mail címeket.